Riv riv riv…

Räven som vi hittade…

 

det har bott en mycket flitig grävling i husgrunden en vinter…