Historia om Broby och Broby Skola.

Fakta ur en pärm om Broby Socken. Skrivet av Helfrid Jansson.

Redan i slutet av 1600- talet i vår bygd, talas det i kyrliga protokoll om att alla borde lära sig att läsa. Observera att skolväsendet kom att lyda under kyrkan ända in på 1950-talet. Präster, klockare och pensionerade knektar kunde förekomma som lärare. I början av 1800- talet kunde ganska många läsa, medan väldigt få kunde skriva.

Broby hade undervisning skett på olika gårdar runt om i byn. Men runt åren efter 1816 kom man på att Skeby och Broby skulle bygga en skola gemenasmt. Då det på vintarna var svårt att få rum på gårdarna.  År 1842 bev det skolplikt i Sverige. Skolplikten gällde barn från och med det året de fyllde 7 år till och med det  år barnet fyllde 14  år.

Så den 16/10 1873 var det gemensam kyskostämma med Skeby och Broby socknar på Storegården i Skeby.

Efter som att man inte kunde komma överens med grannbyn, om var skolan skulle byggas. Så då begärde man hos konungen att Broby skulle få bli ett skoldistrikt för sig. Men vid ett möte invid klockstapeln den 14 juli 1876, beslutades att en liten tillbyggnad skulle ske så att barnen kunde gå i skolan där. Klockstapeln  stod kvar efter det att kyrkan rivits 1819, för att användas vid begravningar. Så Broby fick alltså år 1876 sin första egna riktiga skola, och lärare då var fru Högberg. Det var dock en sak som inte var så bra med undervisningen i kapellet, och det var ju att barnen inte hade någon bra lekplan. Att låta barnen leka bland gravarna var ju inte något bra sätt att ge de avlidna sin sista vila.

År 1883 kom folkskoleinspektören och Biskop Keiser på besök. De kom undefund med att det var olämpligt att det inte fanns någon bra rastplats till barnen att leka på. Så då beslutades det att från Qvarnegården (Kvarnegåren) som är granngården,  inköpa ett stycke jord, där även en bostad för läraren kunde uppföras.  Även ett spruthus (vid eventuell brand) uppfördes på marken, och vi tror att det är garaget. Skolan fortsatte att vara förlagd i kapellet fram till år 1916. Då byggdes en skolsal till på lärarbostaden. Det som 1916 blev kapprum för barnen, hade tidigare använts som sockenstämmorum för byborna samt som sammanträdeslokal för Broby kommun och skolrådet. Men nu kunde möten hållas i skolsalen. Där fanns även ett bokskåp för låneböcker till omgivningen. År 1941 blev barnantalet i Broby så lågt att skolan stängdes, och brarnen som fanns i Broby fick gå i skola i Skeby eller Källby.

Under 1940 talet steg så åter igen antalet barn i byarna.

År 1949 öppnade så åter igen skolan i Broby då barnantalet återigen var stort.

Nu hade man gott samarbete mellan socknarna. Under flera år skedde undevisningen på följande sätt: årskurs 1 och årskurs 2 i Broby. Årskurs 3 och 4 i Järneklev skola. årskurs 5 och 6 i Skeby skola. Och slutligen årskurs 7 i kyrkskolan i Källby.

Skolan stängdes för gott efter vårterminen 1960. Övriga bygdeskolor lades ner de följande åren. Skolbarnen i Källby pastorat kom i fortsättningen att gå i den nybygda skolan i Källby samhälle och en del barn i den nya skolan i Lundsbrunn.

År 1962 köpte konstnären Lars-Erik Ström huset för att använda som bostad och ateljé.

År 2012 (alltså 50 år senare) får vi, Ida och Erik, lov att köpa det.

Olika Lärarinnor i Broby skola:

1876- 1890 Fru Högberg.

1890-1925 Karolina Karlborg, som lär ha varit dotter till en häradshövding. Hon gifte sig 1893 med mjölnaren Ludvig Gustafsson. När de gifte sig ville inte Ludvig längre bo i skolan, som han sa var socknens hus. Utan lät bygga ett eget hus till sig och Karolina intill Mariedalsån. Detta hus, används idag som garage.  I lärarinnabostaden fick då de som hjälpte till att arbeta i kvarnen bo. 1899 fick de en son, Karl Georg Gustafsson. När han föddes tog Karolina ett fri år från skolan, och då vikarierade lärarinnan L.Sahlberg 1899-1900.

1925- 1941 var Elna Häggström lärarinna i Broby.

1949-1950 Ella Svensson från skallmeja.

1950-1952 Gunhild Gunnervik, gift Bergström.

1952-1953 Nanna Carlström från Pajala.

1953-1959 Ruth Berggren.

1959-1960 Karin Andersson, som kom att bli Broby skolas sista lärarinna.

Kuriosa:

Elevantalet i Broby skola var år 1905, 23 stycken. Barnen var fördelade på 6 stycken klasser. Alla gick dock inte samtidigt. Lärarinnan hade nog oftast de små barnen för sig och de stora för sig. De små barnen gick i småskolelasser (Sm) och de stora barnen i 4 folkskoleklasser. 

1876 var lärarlönen 500 kr/år. Denna höjde sig sedan succesivt. År 1892 när lärarinnan bodde i lärarbostaden utgick till henne 75 kr för inköp av kofoder och för inöp av ved 60 kr. 

Skolskjutsar insattes på 1950 talet. 

Skolbespisning infördes från 1961.

 

 

 

Scan20014Scan20013Scan20012Scan20011Scan20010

Vi får ursäkta om all fakta inte stämmer helt. Vi ”forskar” vidare kring skolans historia och lär oss hela tiden en massa nytt. Så denna sida kommer att uppdateras lite då och då.

1 tanke på “Historia om Broby och Broby Skola.”

  1. Jean Ackley skriver:

    Hello, my name is Jean Bergman Ackley and my great, great grandparents are buried in the chapel there and the house and mill beside you belonged to them. I was able to visit in 2007 and see their graves and visit with the lovely woman that now lives in the house. I am so impressed that everything looks much like it did in the pictures I have from the 1800’s. The cafe looks wonderful and hope some day to visit again and stop into your cafe. Thank you.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s