Ni får inte missa minnesutställningen av Lars-Erik Ström på konstmuseet i Skövde, för mer information klicka på länken nedan:

https://www.skovde.se/kultur-fritid/kultur/konstmuseet/utstallningar2/konstmuseet-fokus-lars-erik-strom/