Historia om Broby

Här kommer en sida med historia om Broby.

Kuriosa:

Här ges några exempel ur stapelkassan

1888 kakelugnen i stapeln (skolsalen) blev lagad. Brandsprutan blev reparerad och gräset på kyrkogården gav 3 kr i inkomst.

1896 Reparation på stapeln, mest träarbete.

1901 Målningsarbete på stapeln.

1906 En ny karta över socknen kostade 113 kr. 

1909 Kyrogården fick nya järnportar för priset 55 kr. 

1921 Broby stapel blev målad.

1924 Brobys del för inredning av Källbys bod för likvagnen. 

 

Mer uppdatering kommer snart!